Nasz Patron PDF Drukuj Email

Święty Wawrzyniec

wawrzyniecDiakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Więcej…
 
Ogłoszenia Parafialne PDF Drukuj Email

W dzisiejszą Niedzielę po każdej Mszy św. przed kościołem panie z Zespołu Charytatywnego przeprowadzą zbiórkę na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 

Zapraszamy parafian - zwłaszcza dzieci - do udziału w Mszach św. roratnich, które celebrowane są od poniedziałku do piątku o godz. 6.45.


W czwartek o godz. 18.00 spotkanie modlitewne Kręgu biblijnego.


W sobotę 15.12. o godzinie 10.00, DZIEŃ SKUPIENIA dla Pań z Zespołu Charytatywnego w Parafii św. Jana Sarkandra na Paruszowcu.


W zakrystii można nabyć opłatki i świece wigilijne, oraz, bilety na Betlejem w Spodku.


Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie rodzin – kolędę, plan w gablotce i na stronie internetowej.

 

W dzisiejszą niedzielę 8.12 oraz 15.12 po każdej Mszy św. przed kościołem Mali Misjonarze będą rozprowadzać kartki oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Dochód zostanie przeznaczony na dzieci w Kamerunie.

 

Bóg zapałać za ofiary składane na wsparcie rodziny z Aleppo, na sprzątanie kościoła, a także na dekorację BarbórkowąODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019/2020


PONIEDZIAŁEK 18.11ul. WOLNA od p. Szypuła 59 do p. Banach 74

WTOREK 19.11 ul. WOLNA od p. Strzeduła 87 – p. Walo 80B do p. Rozkosz 101

ŚRODA 20.11 ul. WOLNA od p. Ceglarski 105 do p. Gamoń 147

WTOREK 26.11 ul. WOLNA od p. Syska 149 do p. Godziek 173

ŚRODA 27.11 ul. WOLNA od p. Smołka 160 do p. Kufieta 186 K

CZWARTEK 28.11 ul. WOLNA od p. Bojanowski 201 do Oś. Różane do p. Bortlik 212

PIĄTEK 29.11 ul. WOLNA od p. Winkler 219 do p. Grajner 224

SOBOTA 30.11 ul. WOLNA od p. Kula 226 do p. Kuszka 245

NIEDZIELA 01.12 ul. PARTYZANTÓW od p. Żyła 70 do p. Krystyna Pochcioł 45A

PONIEDZIAŁEK 02.12 ul. PARTYZANTÓW od p. Kołodziejczyk 62 do p. Jakubczyk 44

WTOREK 03.12 ul. PARTYZANTÓW od p. Sura 39 do p. Przeliorz 31

ŚRODA 04.12 ul. PARTYZANTÓW od p. Benisz 24A do p. Mieszczok 6B

CZWARTEK 05.12 ul. ŻORSKA od p. Chromik 171, ul. SIENKIEWICZA p. Skiba 41 A

do p. Irena Kaczmarczyk 30

SOBOTA 07.12 ul. SIENKIEWICZA od p. Szymura 2 do p. Cygan 27

NIEDZIELA 08.12 ul. SIENKIEWICZA od p. Broża 12A do p. Wala 29D

PONIEDZIAŁEK 09.12ul. ŻORSKA od p. Brzęczek 297 do p. Bonk 269 E (269 F?)

WTOREK 10.12ul. ŻORSKA od p. Babilas 267 G do p. Kuczera 257

ŚRODA 11.12 ul. ŻORSKA od p. Maciączyk 209 do Miera 173A

CZWARTEK 12.12ul. ŻORSKA od (Drzęźla 168?) p. Drozd 170 do p. Brachman 188

PIĄTEK 13.12 ul. WRÓBLEWSKIEGO do ul. ŻORSKA Chomicz 230 do p. Cojg 248 B

SOBOTA 14.12 ul. ŻORSKA od p. Gańcorz 250C - p. Hartman, p. Mokrzycki 262 - p. Sobik 278

NIEDZIELA 15.12 ul. ŻORSKA od p. Mojza 166 – ul. BOGUSZOWICKA p. Bochenek 14

PONIEDZIAŁEK 16.12 ul. BOGUSZOWICKA od p. Pazik 15 J do p. Hanak 15

WTOREK 17.12 ul. BOGUSZOWICKA od p. Bałos 23B – p. Łukoszek 22 do p. Pochcioł 19 K

ŚRODA 18.12 ul. LIGOCKA od p. Kuśka 1 do ul. ZUCHÓW do p. Kluczniok 7


Odwiedziny duszpasterskie w Niedziele o godz. 12.30, w tygodniu od 13.30, w soboty od 10.00.


PIĄTEK 27.12 ul. LIGOCKA od p. Siwek 28A do p. Świtała, ul. ŻORSKA p. Sobik Jan i Stanisław 239, 241

SOBOTA 28.12 ul. REJTANA od p. Wieczorek 6A do p. Woltal 26

NIEDZIELA 29.12 ul. REJTANA od p. Tetla 28 do p. Tkocz 37

PONIEDZIAŁEK 30.12 ul. JAŚMINOWA od Kuśka 2 do p. Kula 34

PIĄTEK 03.01 ul. FABRYCZNA od p. Steuer Nr 1 do p. Gawliczek Nr 38

SOBOTA 04.01 ul. FABRYCZNA od p. Waliczek 35 do p. Musiolik 48 A

NIEDZIELA 05.01 ul. SYGNAŁY od p. Tokarz Nr 4 – Bober Nr 7 E do p. Mura Nr 7

WTOREK 07.01 ul.SYGNAŁY od p. Mokry Nr 6 do p. Niedziela Nr 19

ŚRODA 08.01ul. SYGNAŁY od p. Czerwiński Nr 21 do p. Konsek Nr 41 C

CZWARTEK 09.01ul. SYGNAŁY od p. Maciałczyk Nr 66 do p. Piórko 35E

PIĄTEK 10.01 KOLĘDA DODATKOWA

SOBOTA 11.01 KOLĘDA DODATKOWA


Początek kolędy w tygodniu o godz. 14.00, w Niedziele o godz. 13.00, w soboty o godz. 10.00Pomoc dla dzieci z Aleppo

Konto Caritas Archidiecezji Katowickiej na które można dokonywać wpłat

z dopiskiem "wpłaty Śląskie na Aleppo"

nr konta 901560 1111 0000 9070 0011 6398Odpowiadając na apel Metropolity katowickiego Parafia nasza pragnie wesprzeć duchowo i materialnie rodzinę z Syrii. Jest to rodzina Elias Behnan Khodershah ma 83 lata, a jego żona Jourjet – 75. Mieszkają    w Aleppo z dziećmi – Bassam ma 50 lat, Bashar 45, a Fullah 40. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.


 
Pielgrzymki PDF Drukuj Email

Pielgrzymka…. Po co pielgrzymujemy? Odwiedzamy miejsca święte z różnych powodów. Czasem niesiemy swoje prośby, czasem podziękowania, chcemy wyrazić swoją wdzięczność lub może przeprosić…. Tradycje pielgrzymowania są w naszej parafii bardzo silne, spora jest grupa osób, które odwiedzały sanktuaria w kraju i za granicą, wspólnie z Proboszczami – najpierw ks. Henrykiem Kusiem, a potem ks. Bronisławem Matyskiem. Zapewne przeżycia z podjętego trudu trwają wciąż w pamięci i sercach uczestników tych pielgrzymek, można też przeczytać o nich w kronice parafialnej.  Jednak po parafialnej pielgrzymce zorganizowanej w sierpniu 2019r. pojawił się pomysł, aby dzielić się wspomnieniami z takich wyjazdów z szerszym gronem, wykorzystując ogólnodostępny Internet. I tak, począwszy od wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej pod duchowym kierownictwem ks. Proboszcza Jarosława Paszkota informacje o pielgrzymkach wraz z obszerną fotorelacją będą się ukazywały na blogu „Wawrzyńcowe pielgrzymki”.

 

Ogłoszenia.

Msze Święte

 

Niedziele i święta
8.00, 10.00, 16.00

Poniedziałek, środa, piątek

8.00

Wtorek, czwartek, sobota
18.00

.


.