Nasz Patron PDF Drukuj Email

Święty Wawrzyniec

wawrzyniecDiakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Więcej…
 
Historia 300 lat PDF Drukuj Email

300 lat kościoła św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni.

 

Świątynie wznosił Jakub Sedlaczek gliwicki cieśla i specjalista od budowy drewnianych kościołów.

Dzieje wielu miejsc  obfitują w niezwykłe przypadki. Drewniany kościół św. Wawrzyńca zasługuje na miano niezwykłego miejsca, zabytku, którego istnienie sięga już 300 lat. Trzy wieki  temu obrzeża  Ligoty przez, które przepływa rzeka Ruda były przestrzenią, dóbr rycerskich, gdzie jeszcze nie nastał czas wczesnoprzemysłowego ożywienia. Ale miało stać się to niebawem. Wówczas obszar Ligoty był podzielony i  przynależał do dwóch sąsiednich parafii - w Rybniku oraz Boguszowicach.

Parafia św. Wawrzyńca w Boguszowicach, dziś byłyby to  Boguszowice Stare, należała do bardzo dawnych. Choć wiemy, że pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z I połowy XIV w., to zapewne, a istnieją pewne podstawy, parafia może być starsza o około 100 lat. Od samego początku związane były z nią m. in. okoliczne osady –  Kłokocin, Gotartowice, część Ligoty oraz te które dziś położone w obrębie miasta Żory (Rowień, Rój, Rogożna). Życie religijne, a i społeczne wspólnoty, kształtowali duchowni diecezjalni oraz cystersi. Ci posiadali prawo do obsadzania tutejszego  proboszcza, jak i inne przywileje wynikające z prawa patronatu. Te jednak rodziły często poważne obowiązki, a klasztor wspierał skromną w dochody parafię środkami materialnymi.  Od XIII wieku do początku XVIII minęło niespełna pół tysiąca lat !  W tym czasie okolicę nawiedzały wojny i najazdy (przynajmniej kilkakrotnie w średniowieczu i  w XVII w.). Były to czasy niespokojne. Kościół często padał łupem takich konfliktów, nie zapominając o podatność na pożary. Ale drewniane budownictwo sakralne dobrze wpisało się w krajobraz późnego średniowiecza i początki czasów nowożytnych. Nie wiemy ile razy budowano kościół od podstaw. Ale gdy w 1717 r. rozebrano starą świątynię, mógł być może nawet pierwszą lub drugą z kolei.

Więcej…
 
Ogłoszenia Parafialne PDF Drukuj Email

 

W dzisiejszą Niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Kolekta przeznaczona jest na misje.

 

Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych każdego dnia w tygodniu o godz. 17.30 w Niedziele październikowe o godz. 15.30.

 

W czwartek rozpoczynamy Rekolekcje parafialne przed Jubileuszem 300 lat naszego kościoła. Rekolekcje będzie prowadził Ks. prob. Stanisław Gańczorz. Seredecznie zapraszam do udziału w nich.

Plan wywieszony jest w gablotkach.

 

W czwartek po rannej Mszy św. odwiedziny chorych z Huty Gotartowskiej, ul. Żorskiej i Raszowca, w sobotę od godz.9.00 z pozostałych ulic.

 

W sobotę o godz.11.00 spotkanie z całą Służbą Liturgiczną Ołtarza.

 

W NIEDZIELĘ OBCHODZIĆ BĘDZIEMY JUBILEUSZ 300 LAT NASZEGO KOŚCIOŁA.

O GODZ. 10.00 SUMA JUBILEUSZOWA POD PRZEWODNICTWEM

METROPOLITY KATOWICKIEGO

KS. ABP WIKTORA SKWORCA.

 

W dzisiejszą  Niedzielę po każdej Mszy Św. przed kościołem zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL .

 

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty", mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.Informacje w gablotce.


4 listopada na Jasnej Górze będzie miała miejsce narodowa pielgrzymka mężczyzn nazwana Męskim Oblężeniem Jasnej Góry. Zapraszamy panów do udziału, zapisy na wyjazd autokarowy w Parafii MB Częstochowskiej w Rybniku.

 

 

 

REKOLEKCJE  Z OKAZJI 300- LECIA NASZEGO KOŚCIOŁA

26- 29 PAŹDZIERNIK

 

CZWARTEK 26.X.

MSZE ŚW. O GODZ. 8.00 i 18.00 - NAUKA DLA WSZYSTKICH

GODZ. 19.00 KONFERENCJA DLA MAŁŻEŃSTW

 

PIĄTEK 27.X.

MSZE ŚW. O GODZ. 8.00 i 18.00 - NAUKA DLA WSZYSTKICH

GODZ. 19.00 KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY

 

SOBOTA  28.X.

GODZ. 18.00 MSZA ŚW. Z KAZANIEM

 

W CZWARTEK I SOBOTĘ OD GODZ. 9.00 ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH WIEKIEM PARAFIAN. W PIĄTEK Z HUTY GOTARTOWSKIEJ, ŻORSKIEJ I RASZOWCA, W SOBOTĘ Z POZOSTAŁYCH ULIC.

 

PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. OKAZJA DO SPOWIEDZI.

 

REKOLEKCJE PROWADZI KS. PROBOSZCZ STANISŁAW GAŃCZORZ

 

TE DEUM LAUDAMUS

 

 

 

 

Odpowiadając na apel Metropolity katowickiego Parafia nasza pragnie wesprzeć duchowo i materialnie rodzinę z Syrii. Jest to rodzina Elias Behnan Khodershah ma 83 lata, a jego żona Jourjet – 75. Mieszkają    w Aleppo z dziećmi – Bassam ma 50 lat, Bashar 45, a Fullah 40. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

 

 

Ogłoszenia

 

Rekolekcje parafialne

przed jubileuszem 300 lat naszego kościoła

w dniach 26-28 października

.

Msze Święte

 

Niedziele i święta
8.00, 10.00, 16.00

Poniedziałek, środa, piątek

8.00

Wtorek, czwartek, sobota
18.00

.

Sonda

Czy podoba Ci się wirtualny spacer?
 

 

 

 

.