Nasz Patron PDF Drukuj Email

Święty Wawrzyniec

wawrzyniecDiakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Więcej…
 
Ogłoszenia Parafialne PDF Drukuj Email

Dziś piąta Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy drugą część okresu Wielkiego Postu mającą charakter pasyjny.Aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, krzyże pozostają zasłonięte.


Decyzją Ks. Abp. Wiktora Skworca, aż do odwołania we wszystkich kościołach i kaplicach naszej archidiecezji Msze św. będą odprawiane BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. W związku z tym, w naszej parafii dzwony będą dzwonić tylko 15 minut przed Mszą św.


Niestety nie można będzie też korzystać w dotychczasowy sposób z sakramentu pokuty i pojednania, w zwyczajnej formie. W sytuacjach wyjątkowych, jest możliwe skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania dla tych wiernych, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie się.


W związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją, że udział wiernych we Mszy św. w naszej parafii możliwy jest tylko za pośrednictwem transmisji internetowych podjąłem decyzję, by wszystkie Msze św. w tygodniu były odprawiane wieczorem o godz. 18.00. Wyjątkowo w tym tygodniu ze względu na I piątek miesiąca będzie w tym dniu także Msza św. dodatkowo o godz. 8.00. W niedzielę odprawiamy i transmitujemy wszystkie Msze św. o godz.: 8.00; 10.00 i 16.00.W piątek o 17.30 transmisja drogi krzyżowej z naszego kościoła.


Link do uczestniczenia we Mszach św. na żywo, a także do odtworzenia nagranych Mszy św.:

https://www.twitch.tv/rybnikwawrzyniec


Na probostwie są do nabycia w cenie 6 zł świece Caritas - Paschaliki.


Aż do odwołania został zawieszony kolportaż Gościa Niedzielnego przez parafie. Prosimy zaopatrywać się w niego w kioskach z prasą.


W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca.


W sobotę nie będzie o 17.30 adoracji Najświętszego Sakramentu.


Codziennie o 20.30 w naszych domach, najlepiej z całą rodziną, łączmy się duchowo z osobami duchownymi i zakonnymi w odmawianiu różańca św. w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych.


W sytuacjach nadzwyczajnych, np. gdy ktoś jest zagrożony śmiercią proszę bezpośrednio zwracać się o pomoc duszpasterską: spowiedź, wiatyk - Komunię Św., sakrament chorych do Ks. Proboszcza albo na parafialny numer stacjonarny: 32.4228612 albo uruchomiony specjalnie na czas pandemii dodatkowy nr komórkowy: 794493567.


Ponieważ wierni nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w darach ołtarza i ofiarach na potrzeby parafii, można wspierać parafię przez wpłaty na konto parafialne w Banku Śląskim S.A. na numer:

61 1050 1344  1000 0004 0043 7893 w tytule przelewu wpisując: «Dar na cele kultu religijnego»


Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w minionym tygodniu posadziły bratki wokół kościoła, za włożony wysiłek oraz poświęcony czas. Dzięki nim otoczenie kościoła staje się piękniejsze.


W kwietniu członkowie Żywego Różańca modlą się o powstrzymanie chińskiej zarazy.


Wszystkim życzę dobrego tygodnia przeżytego z Jezusem, w pełni sił, zdrowia oraz w dobrej kondycji psychicznej. Niech Pan Bóg wszechmogący i miłosierny wszystkim błogosławi!
Modlitwa do Matki Boskiej Piekarskiej Lekarki dostępna jest TU

V Kazanie Pasyjne dostępne jest TU
Zalecenia duszpasterskie na czas zagrożenia epidemicznego


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.


Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego do zarządzenia Rady Stałej KEP z dn. 12 marca br.


Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach z dn. 25 marca br.


Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II o wierze, nadziei i miłości

PLIK DO POBRANIA
Pomoc dla dzieci z Aleppo

Konto Caritas Archidiecezji Katowickiej na które można dokonywać wpłat

z dopiskiem "wpłaty Śląskie na Aleppo"

nr konta 901560 1111 0000 9070 0011 6398Odpowiadając na apel Metropolity katowickiego Parafia nasza pragnie wesprzeć duchowo i materialnie rodzinę z Syrii. Jest to rodzina Elias Behnan Khodershah ma 83 lata, a jego żona Jourjet – 75. Mieszkają    w Aleppo z dziećmi – Bassam ma 50 lat, Bashar 45, a Fullah 40. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.


 
Pielgrzymki PDF Drukuj Email

Pielgrzymka…. Po co pielgrzymujemy? Odwiedzamy miejsca święte z różnych powodów. Czasem niesiemy swoje prośby, czasem podziękowania, chcemy wyrazić swoją wdzięczność lub może przeprosić…. Tradycje pielgrzymowania są w naszej parafii bardzo silne, spora jest grupa osób, które odwiedzały sanktuaria w kraju i za granicą, wspólnie z Proboszczami – najpierw ks. Henrykiem Kusiem, a potem ks. Bronisławem Matyskiem. Zapewne przeżycia z podjętego trudu trwają wciąż w pamięci i sercach uczestników tych pielgrzymek, można też przeczytać o nich w kronice parafialnej.  Jednak po parafialnej pielgrzymce zorganizowanej w sierpniu 2019r. pojawił się pomysł, aby dzielić się wspomnieniami z takich wyjazdów z szerszym gronem, wykorzystując ogólnodostępny Internet. I tak, począwszy od wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej pod duchowym kierownictwem ks. Proboszcza Jarosława Paszkota informacje o pielgrzymkach wraz z obszerną fotorelacją będą się ukazywały na blogu „Wawrzyńcowe pielgrzymki”.

 

Ogłoszenia
.

Msze Święte

 

Niedziele i święta
8.00, 10.00, 16.00

Poniedziałek, środa, piątek

8.00

Wtorek, czwartek, sobota
18.00

.


.