Kalendarium 2013 - PDF Drukuj Email


.: 23.10.2020r.

Uroczystość bierzmowania. Sakrament z rąk biskupa Grzegorza Olszowskiego przyjęło 33 naszych młodych parafian – 19 dziewczyn i 14 chłopców. zdjęcia


.: IX-X 2020r.

Remont dachu kościoła, wymiana zniszczonych gontów. zdjęcia


.: 6.09.2020r.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Podczas Mszy Św. dziewięcioro dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii. Pozostałe dzieci przystąpiły do Komunii podczas Mszy św. indywidualnych, które były sprawowane w czerwcu i lipcu. Taką formę przyjmowania Sakramentu Komunii wymusiła sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem. W sumie w tym roku do Pierwszej Komunii Św. przystąpiło 21 dzieci, a do Wczesnej Komunii 5.


.: 31.08.2020r.

Rozpoczęcie prac nad remontem dachu kościoła. Wymiana gontów.


.: 30.08.2020r.

Msza Św. w intencji parafian, z podziękowaniem za tegoroczne plony. Okolicznościową dekorację z darów przyniesionych przez parafian wykonała pani Helena B.


.: 17.08.2020r.

Msza Św. na cmentarzu w intencji zmarłych parafian.


.: 16.08.2020r.

Uroczystość odpustowa,  kazania głosi i sumie przewodniczy ks. Franciszek Skórkiewicz. zdjęcia


.: 10.08.2020r.

Z okazji przypadającego dnia patrona parafii św. Wawrzyńca, odprawiona została Msza Św. w intencji  chorych i starszych wiekiem parafian. Ze względu na epidemię koronawirusa nie udzielono sakramentu namaszczenia chorych.  


.: Lipiec 2020r.

Staraniem parafian w lipcu 2020r. przeprowadzony został remont klombu przy  figurze Matki Boskiej Fatimskiej. Wykonano nową, drewnianą palisadę oraz posadzono rośliny tworzące napis "Ave Maryja" w miejsce poprzednich, zniszczonych przez ćmę bukszpanową.


.: 13-17.06.2020r.

W naszej parafii odbyły się rekolekcje. Prowadził je ks. Tadeusz Skrzypczyk - moderator Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Katowickiej oraz założyciel Wspólnoty Życia w Maryi – Magnificat. zdjęcia


.: 11.06.2020r.

Tegoroczna procesja w uroczystość Bożego Ciała była nietypowa. Ze względu na stan epidemii i szczególną sytuację na Śląsku, zgodnie z zaleceniami ks. Arcybiskupa Skworca, zorganizowano skromną procesję eucharystyczną wokół kościoła, z czterema błogosławieństwami i bez budowy tradycyjnych ołtarzy. Konieczne było także zachowanie zaleceń sanitarnych (m.in. zakrywanie ust i nosa). zdjęcia


.: 02.06.2020r.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej, która była zaplanowana na 10 maja br. Niektórzy rodzice, w porozumieniu z ks. Proboszczem, zdecydowali o indywidualnej Komunii Św. dla swojego dziecka. Pierwsza taka uroczystość miała miejsce 2 czerwca, gdy do Wczesnej Komunii Św. przystąpiła Marysia Kiszka.


.: 28.05.2020r.

W kościołach Polski wraca normalność… 27 maja rząd poinformował o zniesieniu limitu osób uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach. Od 30 maja wierni będą mogli swobodnie gromadzić się w kościołach, zachowując jednak wprowadzone zasady sanitarne (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu). Zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 28 maja z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Przywraca się posługę służby liturgicznej, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. link


.: 17.05.2020r.

W przeddzień 100-lecia urodzin Papieża Polaka – św. Jana Pawła II w naszym kościele odprawiona została Msza Św. dziękczynna za Jego życie i pontyfikat. Decyzją władz państwowych   od tego dnia zwiększono limit osób mogących uczestniczyć w Eucharystii (1 osoba na 10 m2).

Z dniem 17 maja zakończono transmisje Mszy św. na kanale Twitch. Dzięki kamerze internetowej zakupionej przez p. Mazurek, od 14 maja możliwe jest uczestniczenie w Eucharystii na kanale YouTube. Transmisja trwa nieprzerwanie, można więc „wirtualnie” nawiedzać kościół o każdej porze dnia i nocy. link


.: 16.05.2020r.

Przywrócono możliwość przystępowania do sakramentu pokuty. „W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach (…)” link


.: 04.05.2020r.

Kolejne zarządzenie arcybiskupa Wiktora Skworca podtrzymało dotychczasowe ustalenia, zawierało także dotyczące sakramentu Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania, których terminy są trudne do ustalenia ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii. Dopuszcza się możliwość zorganizowania w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i Pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne, jednak „ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem”. W roku 2020 nie będzie procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła).  Nie będzie także wakacyjnych rekolekcji formacyjnych,  pielgrzymek do Matki Boski Piekarskiej  i pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. link


.: 17.04.2020r.

Decyzją przywrócono w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. Zgodnie z zaleceniami władzy państwowej należy przestrzegać zasady, że ilość wiernych przebywających w kościele zależy od jego powierzchni (obowiązuje przelicznik - 1 osoba na 15 m2).  Wszystkich uczestników obowiązuje zasłanianie ust i nosa (za wyjątkiem celebransa). Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. link 1 link 2


.: 09.04.2020r.

Tegoroczne Triduum Paschalne, zgodnie z Zarządzeniem arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 25 marca br. odbędzie się bez udziału wiernych. Podobnie Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. We wszystkich Mszach i Ceremoniach Liturgii Wielkiego Tygodnia parafianie będą mogli uczestniczyć dzięki transmisjom internetowym.


.: 26.03.2020r.

Ponieważ parafianie nie mogą uczestniczyć w Mszach św. ks. Proboszcz Jarosław Paszkot zorganizował transmisje za pomocą Internetu. Pierwszą Mszę Świętą, transmitowaną na platformie Twitch mogliśmy oglądać w czwartek 26 marca.


.: 25.03.2020r.

W zarządzeniu z dnia 25.III.2020r. arcybiskup Wiktor Skworc przekazał, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcił wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządził aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego BEZ OBECNOŚCI WIERNYCH. Wydał także szczegółowe zalecenia dotyczące sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w czasie Wielkiego Postu i Liturgii Wielkiego Tygodnia. Poza celebracjami kościoły mają być otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę. link


.: 14.03.2020r.

Z powodu zagrożenia koronawirusem w Polsce ogłoszono stan epidemiczny. Kościół objęły większe ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób. Arcypiskub Skworc  udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, która ze względu na wprowadzony stan epidemiczny dotyczy wszystkich wiernych archidiecezji. link


.: 12.03.2020r.

Zaleceniem Metropolity Katowickiego abp Wiktora Skworca z dn. 12 marca 2020r., w związku z  zagrożeniem koronawirusem, w dniach 13–29 marca br. zawieszono odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach (w tym także Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali), za wyjątkiem codziennej Mszy św. Udzielono dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej niektórym grupom wiernych. link 1 link 2


.: 12.03.2020r.

12 marca 2020r. o godz.12.00 w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach odbył się pogrzeb śp. Marii Paszkot – Mamy naszego Proboszcza, która zmarła 9 marca. Uczestniczyli w nim przedstawiciele naszej parafii. Wspomnienie o pani Marii - link


.: 08.02.2020r.

Bal przebierańców dla dzieci


.: 2.02.2020r.

Parafialne kolędowanie


.: 06.01.2020r.

Finał konkursu kolęd w wykonaniu dzieci.

.: 27.12.2019r.

Ulicami parafii przeszli kolędnicy misyjni, którzy dzięki ofiarności parafian zebrali ponad 9 tys. złotych na potrzeby dzieci w Amazonii.


.: 24.11.2019r.

Podczas Mszy Św. ks. Proboszcz poświęcił nowe organy.


.: 22.11. 2019r.

W kościele zostały zainstalowane nowe organy. Zostały zakupione z ofiar pieniężnych parafian oraz daru pewnego małżeństwa, które chciało zachować anonimowość, a pokryło blisko połowę wartości nowego instrumentu.
.: 21.11.2019r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza – Św. Tarsycjusza. Jan i Nikodem przyjęci do grona ministrantów.


.: 27.10.2019r.

Kiermasz Misyjny


.: 17.10.2019r.

Pogrzeb śp. Edwarda Szwedy - długoletniego Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.


.: 01.10.2019r.

Mateusz Fojcik rozpoczął rok propedeutyczny przygotowujący do formacji w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
.: 01.09.2019r.

Dożynki parafialne - Msza Św. z podziękowaniem za plony


.: 20-22.08.2019r.

Pielgrzymka parafialna do Kalwarii Pacławskiej, Jarosławia i Przemyśla

 

.: 11.08.2019r.

Uroczystość odpustowa,  kazania głosi i sumie przewodniczy ks. Tadeusz Czakański


.: 10.08.2019r.

Spotkanie z seniorami i chorymi z okazji Uroczystości Odpustowej


.: 20.06.2019r.

Boże Ciało - Procesja Bożego Ciała ul. Wolną na Hutę Gotartowską


.: 18.05.2019r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z rodzicami do Piekar Śl.


.: 13.05.2019r.

30-lecie kapłaństwa Ks. Proboszcza Jarosława Paszkota


.: 12.05.2019r.

Uroczystość I Komunii Św.


.: 01.06.2019r.

Przyjęcie przez młodzież sakramentu Bierzmowania


.: 07.04.2019r.

Kazania pasyjne - Ks. Krzysztof Jarczyk


.: 6-10.03.2019r.

Misje Święte pod przewodnictwem ks. Tadeusza Czakańskiego


.: 20.02.2019r.

Zabawa karnawałowa dla dzieci

 

.: 6.01.2019r.

Finał konkursu kolęd w wykonaniu dzieci

 

.: 21.11.2018r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza – Św. Tarsycjusza


.: 09-11.11.2018r.

Wizytacja Ks. Biskupa Grzegorza Olszowskiego


.: 21.10.2018r.

Kiermasz misyjny


.: 12.08.2018r.

Uroczystość odpustowa - kazania głosi i sumie przewodniczy ks. Łukasz Walasek


.: 29.07.2018r.

Wprowadzenie nowego proboszcza Ks. Jarosława Paszkota w posługiwanie we wspólnocie parafialnej


.: 28.07.2018r.

Pogrzeb kościelnego śp. Piotra Pierchały


.: 27.07.2018r.

Odchodzi z naszej parafii na emeryturę Ks. Proboszcz. Bronisław Matysek


.: 22.07.2018r.

Msza Św. - pożegnanie odchodzącego na emeryturę  Ks. Proboszcza Bronisława Matyska -


.: 25.06.2018r.

Pielgrzymka parafialna do Kalisza i Lichenia


.: 18.06.2018r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Piekar Śl. i Częstochowy


.: 31.05.2018r

Msza Św. w intencji 18-latków


.: 31.05.2018r.

Boże Ciało - Procesja Bożego Ciała ul. Wolną i Partyzantów


.: 13.05.2018r.

Uroczystość I Komunii Św.


.: 15.04.2018r

Odwiedziny siostry Immakulaty  z Kamerunu


.: 01.04.2018r.

Spotkanie ks. proboszcza z maturzystami

 

.: 21.03.2018r

Przyjęcie przez młodzież sakramentu Bierzmowania


.: 16.02.2018r.

Kazania pasyjne  Ks. Jerzego Dudka


.: 27.01.2018r.

Zabawa karnawałowa dla dzieci

 

.: 6.01.2018r.

Finał konkursu kolęd w wykonaniu dzieci


.: 03.12.2017r.

Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”


.: 21.11.2017r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza


.: 29.10.2017r.

JUBILEUSZ 300 – LECIA NASZEGO KOŚCIOŁA. SUMIE PRZEWODNICZY I KAZANIE GŁOSI KS.ABP WIKTOR SKWORC. OBECNOŚĆ OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGUSZOWICKIEJ


.: 26-29.10.2017r.

Rekolekcje parafialne – głosi Ks. prob. Stanisław Gańczorz


.: 20.08.2017r.

Pielgrzymka Pań do Piekar Śl.


.: 13.08.2017r.

Uroczystość Odpustowa – Sumie odpustowej i kazanie głosi Ks. prob. Krzystof Błotko


.: 02-06.08.2017r.

Piesza Pielgrzymka z Rybnika do Częstochowy


.: 14-15.07.2017r.

Festyn Wawrzyńcowy


.: 19.06.2017r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych z rodzicami do Piekar Śl. I Częstochowy


.: 18.06.2017r.

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej


.: 15.06.2017r.

Procesja Bożego Ciała ul. Wolną i Partyzantów


.: 13.06.2017r.

W Bazylice Św. Antoniego w Rybniku młodzież przyjęła sakrament bierzmowania


.: 03.06.2017r.

Pielgrzymka do Rud Raciborskich


.: 14.05.2017r.

Uroczystość I Komunii św. naszych dzieci


.: 06.05.2017r.

Pielgrzymka do Sanktuarium Św.Brata Alberta w Krakowie i Igołomii


.: 07.04.2017r.

Kazania pasyjne głosi Ks. Rudolf Reszka – wikary z Parafii na Paruszowcu


.: 08.12.2016 r.

Święto Dzieci Maryi


.: 27.11.2016 r.

Rozpoczęcie nowego Roku Liturgicznego pod hasłem "Idźcie i głoście"


.: 21.11.2016 r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza


.: 20.11.2016 r.

Zamknięcie Synodu Diecezjalnego i przyjecie Jezusa za Króla i Pana


.: 04.09.2016 r.

Msza Św. Dożynkowa


.: 21.08.2016 r.

Pielgrzymka pań do Piekar Śląskich


.: 14.08.2016 r.

Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Wawrzyńca - kazanie głosi i sumie przewodzi Ks. Proboszcz Andrzej Pacholski


.: 10.08.2016 r.

Spotkanie z seniorami i chorymi z okazji Uroczystości Odpustowej


.: 03.08.2016 r.

Pielgrzymka piesza z Rybnika na Jasną Górę


.: 20-25.07.2016 r.

Gościmy młodzież z Karaibów z okazji ŚDM


.: 20-23.06.2016 r.

Pielgrzymka do Gniezna i Lichenia


.: 19.06.2016 r.

W ramach 1050 rocznicy Chrztu Polski koncert chóru Autograf


.: 08.06.2016 r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Piekar Śląskich i Częstochowy


.: 29.05.2016 r.

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich


.: 26.05.2016 r.

Procesja Bożego Ciała ulicą Wolną na Hutę Gotartowską


.: 16.05.2016 r.

Młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania w Bazylice Św. Antoniego w Rybniku


.: 08.05.2016 r.

Uroczystość Wczesnej i I Komunii Świętej


.: 17.04.2016 r.

Gościmy kleryków ze Śląskiego Seminarium Duchownego


.: 16.04.2016 r.

Pielgrzymka kandydatów do bierzmowania i ich rodziców do Rud Raciborskich


.: 12-15.03.2016 r.

Rekolekcje Wielkopostne - głosi ks. kapitan Tomasz Koczy


.: 24.01.2016 r.

Konkurs kolęd dla dzieci. Kazania pasyjne głosi ks. Wojciech Samuel - wikary z Paruszowca


.: 29.11.2015 r.

W I Niedzielę adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny pod hasłem  „NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE”, a także Jubileusz 1050 lat Chrztu Polski.


.: 21.11.2015 r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza - do grona ministrantów dołączono 3 nowych nowych chłopców


.: 11.11.2015 r.

W Święto naszego drugorzędnego Patrona Św. Marcina panie z Ligockiej Kuźn poczęstowały  nas „Rogalikami Św. Marcina”.


.: 20.08.2015 r.

Parafialne Dożynki


.: 09.08.2015 r.

Uroczystość Odpustową ku czci Świętego Wawrzyńca. Sumie Odpustowej przewodniczył  Metropolita katowicki Ks. Abp Wiktor Skworc


.: 7-9.08.2015 r.

Dni skupienia przed ODPUSTEM PARAFIALNYM prowadzone przez Kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach Raciborskich – Ks. Rafała Wyleżoł


.: 27.07.2015 r.

Parafialny Festyn Wawrzyńcowy


.: 15.06.2015 r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych i Ich rodziców  do Piekar Śl. i na Jasną Górę


.: 04.06.2015 r.

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicą Wolną, Ligocką, Żorską, Rejtana


.: 25.05.2015 r.

W bazylice Św. Antoniego w Rybniku młodzież nasza przyjęła sakrament bierzmowania


.: 10.05.2015 r.

Uroczystość I Komunii Świętej naszych dzieci


.: 03.05.2015 r.

Kandydaci do bierzmowania pielgrzymują do Sanktuarium  w Rudach Raciborskich


.: 02.2015 r.

KAZANIA PASYJNE GŁOSI - Ks. diakon Andrzej Króliczek


.: 01.2015 r.

Papież Franciszek ogłosił w Bazylice św. Piotra, Nadzwyczajny Rok Święty


.: 25.01.2015 r.

RODZINNE KOLĘDOWANIE


.: 23.01.2015 r.

URODZINY NAJSTARSZEGO PARAFIANINA P. ALOJZEGO FRELICH


.: 2015 r.

Każdego 14 m-ca o godz.18.30 – MODLITWA ZA PARAFIAN


.: 21.11.2014 r.

Święto Służby Liturgicznej Ołtarza - 5 nowych ministrantów


.: 04.10.2014 r.

Pielgrzymka rodzin do Sanktuarium Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II


.: 10.08.2014 r.

Uroczystość Odpustowa - kaznodzieja Ks. Dawid Szpek


.: 26.07.2014 r.

XVIII Festyn Wawrzyńcowy


.: 19.06.2014 r.

Uroczystość Bożego Ciała ulicami Wolną, Żorską i Rejtana


.: 16.06.2014 r.

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych i rodziców do Piekar Śl. i Częstochowy


.: 22.05.2014 r.

Poświęcenie obrazu Św. Jana Pawła II


.: 18.05.2014 r.

Gościmy Siostry Westiarki


.: 11.05.2014 r.

I Komunia Św. - 32 dzieci


.: 28.04.2014 r.

W Parafii NSPJ w Boguszowicach młodzież przyjęła sakrament bierzmowani


.: 27.04.2014 r.

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII


.: 26.04.2014 r.

Czuwanie modlitewne przed kanonizacją Jana Pawła II. Rodziny zabrały iskrę miłosierdzia do swoich domów.


.: 29.03 - 01.04.2014 r.

Rekolekcje Wielkopostne - O. Serafin OFM


.: 21.03.2014 r.

Kazania Pasyjne głosi ks. Krzysztof Szota


.: 23.01.2014 r.

Najstarszy parafianin p. Alojzy Frelich obchodził 103 urodziny


.: 12.01.2014 r.

Rodzinne kolędowanie


.: 11.08.2013 r.

Uroczystość Odpustowa - kazanie głosi Ks. Adam Bojdoł


.: 27.07.2013 r.

Festyn Wawrzyńcowy


.: 10.06.2013 r.

Pielgrzymka dzieci I komunijnych z rodzicami do Piekar Śl. i Częstochowy


.: 30.05.2013 r.

Procesja Bożego Ciała


.:29.05.2013 r.

Powstanie Rodzin Szensztackich


.: 12.05.2013 r.

Uroczystość Wczesnej i I Komunii Św.


.: 08.05.2013 r.

Poświęcenie figurki Św. Antoniego w kapliczce na ulicy Partyzantów


.: 25.04.2013 r.

Młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania w NSPJ w Boguszowicach


.: 13.03.2013 r.

Wybór Papieża Franciszka


.: 10.03.2013 r.

Rekolekcje Wielkopostne - O. Feliks Rachwalik OFM


.: 15.02.2013 r.

Kazania pasyjne - Ks. Marek Siedlaczek


.: 27.01.2013 r.

Finał konkursu kolęd